Precyzyjne skanowanie 3D w Warszawie

usługi Skanowania 3D

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi skanowania 3D zarówno na miejscu – w siedziebie naszej firmy (ul. Instalatorów 23 dawniej 9 w Warszawie) jak i z dojazdem do klienta. Używamy przemysłowych urządzeń,  skanujących światłem strukturalnym. Standardowa dokładność pomiarowa pojedynczego skanu wynosi mniej niż 0,1 mm / 100mm. W przypadku skanowania elementów wielkogabarytowych pojedyncze chmury punktów są składane w całość, bazując na specjalnych znacznikach pozycjonujących.

Koszt skanowania 3D

Kwota minimalna za usługę skanowania 3D wynosi 400 zł netto – bez przerobienia chmury punktów na bryłę. Wyjściowym formatem dla klienta jest wtedy plik z rozszerzeniem .asc. Możemy dla Państwa wykonać także skan 3D do postaci siatki trójkątów (szczelnej lub nie, zależnie od wymagań) lub kompleksowe usługi inżynierii odwrotnej – przerobienie chmury punktów na bryłę zapisaną w jednym ze standardowych formatów wymiany plików 3D, składającą się z elementarnych powierzchni, takich jak płaszczyzny, powierzchnie walcowe, stożkowe itd.

Wybrane realizacje

Skanowanie 3D dla przemysłu

Skanowanie 3D

Skanowanie trójwymiarowe – metoda bezstykowego pomiaru geometrii (punktów leżących na powierzchni skanowanego przedmiotu) przy pomocy lampy oświetlającej obiekt światłem strukturalnym oraz kamer o bardzo wysokiej rozdzielczości rejestrujących obraz.

Przeznaczenie wykonanego skanu

W zależności od przeznaczenia skanów 3D jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedni rodzaj pliku. Jeśli skan ma posłużyć jedynie do wizualizacji lub prezentacji zeskanowanych obiektów – wystarczy wstępnie oczyścić skan z szumów powstałych w procesie a następnie go wyeksportować. Jeśli element ma zostać następnie wydrukowany w 3D bez żadnych zmian w geometrii – potrzebna jest „szczelna” siatka trójkątow (z ang. watertight mesh), Odpowiednie przygotowanie pliku przez naszych inżynierów jest kluczem do poprawnego wydruku 3D.

Otrzymaj wycenę w ciągu 24h

W celu otrzymania oferty, wypełnij formularz znajdujący się na dole strony

Inżynieria odwrotna

Konwersja skanu 3D na obiekt bryłowy

Inżynieria odwrotna – pod tym hasłem najczęściej kryje się manualna konwersja chmury punktów otrzymanej w procesie skanowania 3D, na plik bryłowy. Obiekty bryłowe, są w pełni edytowalne w dowolnym oprogramowaniu CAD. Dostarczamy je najczęściej w formacie .step lub .iges. Na życzenie klienta możemy równiez wygenerować inne formaty plików.

Modele 3D do dalszej edycji

Jeśli zeskanowany element ma zostać następnie wykonany metodą obróbki ubytkowej lub formowania wtryskowego, potrzebują Państwo edytowalnego modelu 3D, np w postaci jednego z uniwersalnych plików z rozszerzeniem .step, .igs lub .sat. Tak przygotowany plik można z powodzeniem edytować w dowolnym programie CAD za pomocą podstawowych operacji – takich jak wyciągnięcie przekroju, wycięcie przekroju, wyciągnięcie lub wycięcie po ścieżce, podzielenie i wiele innych. Na tym etapie nasi inżynierowie mogą również samodzielnie zmodyfikować geometrie zgodnie z Państwa wytycznymi, szkicami lub rysunkami technicznymi.

Usługi skanowania 3D,
szybka wycena i profesjonalne doradztwo

Po wypełnieniu formularza jeden z pracowników skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienie oferty.

Skanowanie 3D w naszej firmie

  • Precyzyjne skanowanie 3D
  • Kotrola jakości z wykorzystaniem skanera 3D
  • Bezstykowy pomiar geometrii
  • Skanowanie 3D do chmury punktów
  • Inżyniera odwrotna zeskanowanych obiektów
  • Skanowanie obiektów muzealnych
  • Skanowanie 3D części maszyn i pojedynczych detali
  • Skanowanie rzeźb, zabytków, pomników
  • Skanowanie przedmiotów pod VR
  • Skany 3D obiektów razem z teksturami (skanowanie 3d w kolorze)

Zapoznaj się z pozostałymi usługami